امام رضا شعر

امام رضا شعر. من اگر تیشه فرهاد دلم می خواهد. کاش میشد پر بگیرم تا حرم.

تولدت مبارک امام رضا جونم (متن شعر و عکس نوشته پروفایل)
تولدت مبارک امام رضا جونم (متن شعر و عکس نوشته پروفایل) from www.samatak.com

ادبیات جنگ و دفاع مقدس تو رئوفی و من زمین‌خورده. هزار قصهء ناگفته را بغل کرده.

زان روز چو آهوی بیابان تو بودم.

تا ابد از طمع روضه رضوان. سقاخونت آقاجون، به یاد مشک سقاست. شعر در مورد تولد از عطار.

زائرين تو فقط شيعه اثني عشرند.

یک عمر گذشت و سر و سامان نگرفتم. تو به کل وجود سلطانی. مهمان تو و سُفره ی احسان تو بودم.

باز هم ناله و فریاد دلم می خواهد.

ادبیات جنگ و دفاع مقدس روی صحن و گنبدت پرواز چیز دیگری ست. دل شود غـرق عزا در روز پایانِ صفر

موج‌های پريشان تو را می‌شناسند.

کنار سقاخونت، با زائرات بشینم. تو کلام خدا به نطق کلیم. در بیکران چشم شما جا نمیشود.

سیدی هر چه بودم و هستم.

« آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند». در ادامه این مطلب شعرهای مختلف زیبایی درباره امام رضا علیه السلام آوردیم که کوتاه هستند. یابن‌الشبیب بر سرِ او داد می‌زدند.

أضف تعليق